PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

 • Upravljavec osebnih podatkov in njegov predstavnik
  INTERBLOCK d.o.o., Gorenjska cesta 23, 1234 Mengeš
  John Joseph Connelly, direktor
 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - DPO
  Družba ni zavezana določitvi DPO (45. člen ZVOP-2)
 • Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
  Družba uvaja videonadzorni sistem z namenom, da se v Družbi zagotovi optimalna stopnja varovanja ljudi in premoženja (videonadzor dostopa v poslovne prostore) in dodatno, da se zagotovi varovanje poslovnih skrivnosti (videonadzor dostopa znotraj delovnih prostorov). Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je 76., 77. in 78. člen ZVOP-2.
 • Uporabniki, ki se jim osebni podatki iz izvajanja videonadzora razkrivajo
  Družba osebnih podatkov iz izvajanja videonadzora ne razkriva uporabnikom.
 • Prenos osebnih podatkov
  Družba ne prenaša osebnih podatkov iz izvajanja videonadzora.
 • nformacije o posebnih vplivih obdelave
  Pri obdelavi podatkov ni posebnih vplivov
 • Kontaktni podatki pooblaščene osebe
  Katarina ŠTEBIH e-mail: videonadzor@interblockgaming.com 
 • Nadaljnja obdelava osebnih podatkov
  Družba ne izvaja nadaljnje obdelave osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora.  

Družba Interblock d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, zbrane prek spletnega informacijskega sistema, varovala z ustrezno skrbnostjo in skrbnostjo ter jih brez vašega soglasja ne bo posredovala tretjim osebam ali jih uporabljala za druge namene. Spletni informacijski sistem vsebuje nekatere povezave do drugih, zunanjih spletnih strani, ki niso povezane z družbo Interblock d.o.o., zato ne prevzemamo odgovornosti za varstvo podatkov na teh straneh.

Družba Interblock d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varovala podatke in zasebnost uporabnikov spletnega mesta.
Za zaščito zbranih podatkov se uporabljajo ustrezni tehnični in organizacijski postopki, da se prepreči nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohrani točnost osebnih podatkov in zagotovi njihova ustrezna uporaba.

 

PIŠKOTKE

Piškotki so podatki o vaših obiskih spletnih mest. Ko obiščete spletno mesto, je v računalniku nameščena piškotek (informacijska datoteka). Po eni strani piškotki zagotavljajo preprostost in hitrost, po drugi strani pa predstavljajo tudi vdor v zasebnost ali ustvarjajo možnosti za naknadno usmerjeno oglaševanje.

Vsebina piškotkov
Piškotki vsebujejo osnovne informacije o vašem obisku na določenem spletnem mestu. Prvi podatki se nanašajo na ime vašega računalnika ali ime, ki mu sledi ime obiskanega mesta. Vsebina piškotkov je shranjena v vašem računalniku v posebnem imeniku. Podrobnejše informacije o obiskanem mestu, datumu in uri lahko pridobite z dvojnim klikom na datoteko. Vsi podatki so shranjeni tudi pri upravitelju strani, ki ste jo gledali. Zato je na ta način mogoče zbrati obsežne informacije o strojni opremi računalnika in uporabi interneta.
Piškotke je mogoče izbrisati, izključiti ali uporabljati pogojno z uporabo določenih nastavitev. V bistvu so brskalniki konfigurirani tako, da sprejemajo piškotke, medtem ko zavračajo namestitev piškotkov, ki ne izvirajo iz regije, vnesene v naslovno vrstico.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina, objavljena na spletnem mestu www.interblockgaming.com, je v lasti družbe Interblock d.o.o. in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene, pri čemer je treba upoštevati vsa navedena opozorila glede avtorsko zaščitenih informacij, zato vsebine ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali razširjati na kakršen koli drug način. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe vsebine.

 

DISCLAIMER

Družba Interblock d.o.o. se zavezuje, da bo podatke vzdrževala in posodabljala z ustrezno skrbnostjo in vestnostjo, vendar ne odgovarja za njihovo točnost, celovitost in škodo, ki nastane zaradi njihove uporabe.
Družba Interblock d.o.o. prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz uporabe informacij na tem spletnem mestu, in ni odgovorna za morebitne viruse, ki se prenesejo k uporabnikom s tega spletnega mesta, zato vsem uporabnikom obiskovalcem toplo priporoča uporabo ustrezne zaščite pred prenosom podatkov s tega spletnega mesta.

Družba Interblock d.o.o. je opravičena za občasno nedelovanje spletnega mesta, morebitno netočnost in morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih podatkov na spletnem mestu. Zato nobena druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri razvoju in izdelavi tega spletnega mesta, ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh straneh, ali za morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druga spletna mesta na svetovnem spletu, vendar ne sprejemamo nikakršne odgovornosti in odgovornosti v zvezi z informacijami o teh straneh.
Če želite pridobiti dodatne informacije in dovoljenje, se obrnite na:

Interblock d.o.o.
Gorenjska cesta 23
SI-1234 Mengeš
Telefon: (+386) 1 724 77 10
Faks: (+386) 1 724 77 27
E-naslov: info@interblockgaming.com